Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 20 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content