Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego – Uwaga zmiana regulaminu od września 2023 r.

Regulamin

Uwaga zmiana regulaminu od września 2023 r.

Wniosek

Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Skip to content