Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Informujemy członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, że zgodnie z Uchwałą Nr 66/VIII/23
z dnia 26 września 2023 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zatwierdziła nowy Regulamin przyznawania pomocy finansowej w tym § 3 niniejszego Regulaminu wprowadziła możliwość otrzymania jednorazowej gratyfikacji emerytalnej w wysokości 500 zł dla pielęgniarek i położnych, które po 26 września 2023 r. otrzymały świadczenia emerytalne.

Regulamin otrzymania pomocy finansowej oraz gratyfikacji emerytalnej zamieszczony jest na stronie internetowej OIPiP w Koszalinie www.oipip-koszalin.org w zakładce Sprawy Finansowe – Pomoc Socjalna.

Regulamin przyznawania pomocy finansowej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Wzory wniosków przyznawania pomocy finansowej członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Wniosek (.pdf)

Wniosek gratyfikacja emerytalna.

Wniosek (.pdf)

Wniosek o pomoc finansową.

Wniosek (.pdf)

Oświadczenie emeryta.

Skip to content