Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

  • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;
  • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;
  • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;
  • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;
  • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy
    z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

SMK – Informacje, instrukcje dla Pielęgniarek i Położnych:

https://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

W przypadku, gdy przy składaniu wniosku nie będziemy korzystać z elektronicznego podpisu (ePUAP) – należy wybrać wersję „papierową”. Wybierając wersję papierową konieczne jest wydrukowanie wypełnionego wniosku i osobiste dostarczenie do Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Koszalinie ul. Zwycięstwa 190.

Jak założyć e-PUAP:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap 

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:

oraz mailowo: cez@cez.gov.pl

Pomoc świadczona jest całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (również w święta).

Skip to content