Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
www.oipip-koszalin.org
izba@oipip-koszalin.org
NIP 669 10 91 728
Regon 330033099

Konto bankowe Izby
Bank PEKAO S.A. II O/ Koszalin
32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

KONTAKT Z IZBĄ

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Sekretariat
tel. 94 342 59 93, 504 246 512,
adres email: izba@oipip-koszalin.org

codziennie                          7.30 – 15.30 
poniedziałek, wtorek          7.30 – 17.00  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie – Bożena Wojcikiewicz
tel. 94 342 59 93,

adres email: izba@oipip-koszalin.org

Dział Prawa Wykonywania Zawodu   
tel. 94 347 15 78, 517 379 348,
adres email: pwz@oipip-koszalin.org

Dział Kształcenia Podyplomowego
tel. 94 341 11 02, 504 246 447,
adres mail: szkolenia@oipip-koszalin.org

KONTO BANKOWE
PEKAO S.A. II O/KOSZALIN
79 1240 3653 1111 0010 2911 1829

Radca Prawny udziela  parady w każdy wtorek miesiąca od godz. 9.00
tel. 94 342 59 93,
adres email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
tel. 94 347 15 78,
adres email: ospip@oipip-koszalin.org

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
tel. 94 342 59 93,
rzecznik@oipip-koszalin.org

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie pełni dyżur w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 190 III p. w każdy drugi i ostatni wtorek miesiąca w godzinach w godz. od 15.30 do 16.30.

Inspektor Ochrony Danych 
Skip to content