Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Osoby zainteresowane szkoleniem (kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursu dokształcające) prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez System Monitowania Kształcenia: smk.ezdrowie.gov.pl
W przypadku szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu „Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych składamy papierową kartę zgłoszenia (dostępna poniżej)
Rozpoczęcie kursów w planowanych terminach uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Programy kursów dla pielęgniarek i położnych dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie: www.ckppip.edu.pl
Informacji udzielamy pod numerami telefonów: 94 341 11 02, 504 246 447

HARMONOGRAM REALIZACJI KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I PÓŁROCZE 2024

Lp. Dziedzina kursu Przewidywany termin rozpoczęcia kursu Obowiązujące kwalifikacje
KURSY KWALIFIKACYJNE dla pielęgniarek
1
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek (325 godzin)
wrzesień (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
-
2
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek ( 445 godzin
maj (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)

a) kurs specjalistyczny RKO
b) kurs specjalistyczny EKG (zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów należy przedłożyć najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym)

Warunki, o których mowa w pkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które: - są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013r. poz. 757 z późn. zm.) lub - posiadają dyplom ratownika medycznego lub - zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS)

3
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek (360 godzin)
czerwiec (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
-
4
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek (345 godzin)
czerwiec (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
-
5
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek ( 365 godzin )
maj (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
-
KURSY KWALIFIKACYJNE dla położnych
1
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych (377 godzin)
maj (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)

a) kurs specjalistyczny RKO
b) kurs specjalistyczny EKG (zaświadczenia o ukończeniu ww. kursów należy przedłożyć najpóźniej przed egzaminem przeprowadzanym po kursie kwalifikacyjnym)

KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek
1
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek (80 godzin)
luty
2
Edukator w chorobach układu krążenia dla pielęgniarek (100 godzin)

marzec

3
Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem dla pielęgniarek (51 godzin)

kwiecień

4
Endoskopia dla pielęgniarek ( 133 godzin )
kwiecień
5
Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek (86 godzin)
maj
6
Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek ( 105 godzin )
czerwiec
7
Opieka nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu dla pielęgniarek (86 godzin)
maj
8
Leczenie ran dla pielęgniarek (140 godzin)
kwiecień
KURSY SPECJALISTYCZNE dla położnych
1
Leczenie ran dla położnych ( 115 godzin )
czerwiec
2
Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych ( 170 godzin )
maj
3
Szczepienia ochronne dla położnych ( 52 godzin)
maj
KURSY SPECJALISTYCZNE dla pielęgniarek i położnych
1
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych ( 90 godzin )

kwiecień

2
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych ( 108 godzin )

marzec

3
Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych (160 godzin)
czerwiec
4
Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych (70 godzin)
czerwiec
5
Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny dla pielęgniarek i położnych (70 godzin)
maj
6
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych ( 57 godzin )
maj
7
Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych ( 100 godzin )
kwiecień
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
1

Obsługa i pielęgnacja portu naczyniowego
dla pielęgniarek ( 15 godz. )

maj (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
2
Pielęgniarstwo diabetologiczne dla pielęgniarek i położnych (14 godz.)
kwiecień (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
3
Profilaktyka zakażeń szpitalnych dla pielęgniarek i położnych (15 godzin)
czerwiec (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
4
Dezynfekcja i sterylizacja dla pielęgniarek i położnych (15 godzin)
czerwiec (rozpoczęcie kursu uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
KURSY PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
1

Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych (13 godz. - kurs podstawowy)

marzec, kwiecień, maj, czerwiec (rozpoczęcie kursu w podanych miesiącach uzależnione jest od liczby zgłoszeń)
2
Przetaczanie krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych (7 godz. – kurs uzupełniający)
*Szkolenie w zakresie uzupełniającym przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata od czasu odbycia szkolenia podstawowego/uzupełniającego!
marzec, kwiecień, maj, czerwiec (rozpoczęcie kursu w podanych miesiącach uzależnione jest od liczby zgłoszeń)

Osoby zainteresowane szkoleniem (kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne, kursu dokształcające) prosimy o zgłaszanie się na ww. kursy poprzez System Monitowania Kształcenia: smk.ezdrowie.gov.pl

W przypadku szkoleń podstawowych i uzupełniających z zakresu „Przetaczania krwi i jej składników” dla pielęgniarek i położnych składamy papierową kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej OIPiP w Koszalinie – obowiązuje nowy wzór)

Rozpoczęcie kursów w planowanych terminach uzależnione jest od liczby zgłoszeń.
(W przypadku zebrania się odpowiedniej liczby chętnych, kurs może być zrealizowany wcześniej niż data wskazana w planie).

 Programy kursów dla pielęgniarek i położnych dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie: www.ckppip.edu.pl

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 94 3411102 lub 504246447

file_pdf

Karta zgłoszenia (.pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KURSIE PODSTAWOWYM / UZUPEŁNIAJĄCYM

Skip to content