Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Lp. Termin Planowany termin Dzień tygodnia
1
Prezydium
4 stycznia 2022 r.
wtorek
2
Prezydium
8 lutego 2022 r.
wtorek
3
Prezydium
1 marca 2022 r.
wtorek
4
ORPiP
15 marca 2022 r.
wtorek
5
Prezydium
26 kwietnia 2022 r.
wtorek
6
Prezydium
10 maja 2022 r.
wtorek
7
Prezydium
7 czerwca 2022 r.
wtorek
8
ORPiP
21 czerwca 2022 r.
wtorek
9
Prezydium
5 lipca 2022 r.
wtorek
10
Prezydium
2 sierpnia 2022 r.
wtorek
11
Prezydium
6 września 2022 r.
wtorek
12
ORPiP
20 września 2022 r.
wtorek
13
Prezydium
4 października 2022 r.
wtorek
14
Prezydium
8 listopada 2022 r.
wtorek
15
Prezydium
6 grudnia 2022 r.
wtorek
16
ORPiP
20 grudnia 2022 r.
wtorek
Skip to content