Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  10 czerwca 2024 r...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Uwagi lub brak uwag zgodnie z...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży.

Poselski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 1 grudnia 2023 r. Projekt ustawy...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poselski projekt ustawy

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poselski projekt ustawy, z uprzejmą prośbą o przedstawienie uwag. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczoną tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 24 listopada 2023 r Projekt zarządzenia Pismo przewodnie...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 5 października 2023 r. Projekt Pismo przewodnie OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu analizy deklaracji o powiązaniach branżowych i oświadczeń o powiązaniach branżowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu analizy deklaracji o powiązaniach branżowych i oświadczeń o powiązaniach branżowych. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 2 października 2023 r. Projekt OSR...
CZYTAJ WIĘCEJ

Uwagi do projektu rozporządzenia (MZ 1540)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Uwagi lub brak uwag prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 21 września 2023r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozamioraz pokrewnymi im rasopatiami.

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie na adres:...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 19.06.2023 r. Projekt...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabelą proszę o przesłanie w terminie do 30 maja 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie   do 26 maja 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie uwag na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 30 maja 2023 r. Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  19 czerwca 2023 r.Poniżej bezpośredni link do projektu:...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT

Projekt rozporządzenia Ministra Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie naadres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  29 maja 2023 r. Projekt Pismo przewodnie OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zawodzie dietetyka

Projekt ustawy o zawodzie dietetyka. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 15 czerwca 2023 r. na adres: izba2oipip-koszalin.org Projekt Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Uwagi lub brak uwag zgodnie...
CZYTAJ WIĘCEJ

projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content