Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozamioraz pokrewnymi im rasopatiami.

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie na adres:...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 19.06.2023 r. Projekt...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabelą proszę o przesłanie w terminie do 30 maja 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie   do 26 maja 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie uwag na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 30 maja 2023 r. Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  19 czerwca 2023 r.Poniżej bezpośredni link do projektu:...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT

Projekt rozporządzenia Ministra Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie naadres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do  29 maja 2023 r. Projekt Pismo przewodnie OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zawodzie dietetyka

Projekt ustawy o zawodzie dietetyka. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 15 czerwca 2023 r. na adres: izba2oipip-koszalin.org Projekt Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Uwagi lub brak uwag zgodnie...
CZYTAJ WIĘCEJ

projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczoną tabela prosze o...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 27 kwietnia 2023 r. Projekt OSR Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 27 kwietnia 2023 r...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi. uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o...
CZYTAJ WIĘCEJ

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do  14 kwietnia 20023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt ustawy Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy nazwy uczelni państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy nazwy uczelni państwowych nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości i o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Konsultacje do 3.04.2023 r. Projekt ustawy Tabela uwag Pismo przewodnie...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rządowy projekt ustawy o aplikacji mObywatel

W załączeniu przesyłamy pismo przewodnie oraz rządowy projekt ustawy oaplikacji mObywatel. Konsultacje do 29.03.2023 r. Projekt Pismo przewodnie Tabela uwag...
CZYTAJ WIĘCEJ

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt ustawy o krwiodawstwiei krwiolecznictwie. Projekt Pismo przewodnie Tabela uwag OSR Załączniki...
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content