Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie komisji do spraw środka leczniczego dla nieletnich, trybu wykonywania środka leczniczego oraz warunków zabezpieczenia zakładów leczniczych.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie w terminie  do dnia 25 sierpnia 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content