Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
mgr Bożena Wojcikiewicz
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
mgr Jolanta Stolarek
Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Elżbieta Szyska

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA: mgr Bożena Wojcikiewicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY

 1. Janina Aleszczyk
 2. Danuta Bralewska
 3. Agnieszka Czapla
 4. Dorota Fenkanin
 5. Wioletta Góra
 6. Lucyna Kamińska
 7. Anna Kostogłód
 8. Grażyna Kuszmar
 9. Justyna Laska
 10. Krystyna Morawska
 11. Katarzyna Nowak
 12. Anna Okomońska
 13. Danuta Pietrzela
 14. Irena Rek
 15. Ewa Wojciechowska

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych

PRZEWODNICZĄCA Kiekisz Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Danuta Bysyngier
 2. Agnieszka Janiszewska
 3. Agata Knap
 4. Jadwiga Krężlewicz
 5. Monika Lewandowska
 6. Irena Maciąg
 7. Katarzyna Polakowska
 8. Beata Sienkiewicz-Jabłońska

Okręgowa Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA Stolarek Jolanta

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Izabela Kruk-Miecznik
 2. Katarzyna Mroczek
 3. Jolanta Paruszewska
 4. Krystyna Szczerbińska

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Elżbieta Szyska

ZASTĘPCY RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 1. Daria Borkowska-Kowalczyk
 2. Edyta Kaleta-Rusek
 3. Małgorzata Stobiecka
 4. Joanna Zielińska
Skip to content