Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Informacja o zmianie wysokości składki członkowskiej uiszczanej przez pielęgniarki/położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 190
75-611 Koszalin
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

Wysokość składki członkowskiej w 2024 roku

Opłaty 2024

Pismo naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 stycznia 2024.

MOŻLIWOŚĆ WNOSZENIA OPŁAT

Wpłat można dokonać osobiście w kasie Izby (poniedziałek-piątek 8.30-15.00) na konto bankowe:
Bank PEKAO SA II O/Koszalin NR 32 12 40 36 53 1111 0000 41 89 27 50

Skip to content