Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Uwagi do projektu rozporządzenia (MZ 1540)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Uwagi lub brak uwag prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 21 września 2023r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content