Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 25 stycznia 2024 r. Projekt OSR Tabela uwag

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Projekt Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 15 stycznia 2024 r. Projekt … Czytaj dalej

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poselski projekt ustawy

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz poselski projekt ustawy, z uprzejmą prośbą o przedstawienie uwag. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczoną tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 24 listopada 2023 r Projekt zarządzenia Pismo przewodnie Projekt poselski Uzasadnienie projektu poselskiego Tabela uwag

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu analizy deklaracji o powiązaniach branżowych i oświadczeń o powiązaniach branżowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu analizy deklaracji o powiązaniach branżowych i oświadczeń o powiązaniach branżowych. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 2 października 2023 r. Projekt OSR Tabela uwag

Uwagi do projektu rozporządzenia (MZ 1540)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Uwagi lub brak uwag prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 21 września 2023r. na adres: izba@oipip-koszalin.org Projekt OSR

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozamioraz pokrewnymi im rasopatiami.

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami. Pismo przewodnie Projekt OSR Tabela

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 16 sierpnia 2023 r. Projekt OSR Tabela uwag

Skip to content