Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączona tabela prosze o przesłanie na adres:

izba@oipip-koszalin.org w terminie do  10 czerwca 2024 r.

Skip to content