Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Nowy numer biuletynu Nasze Sprawy 2/2023/127

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu nasze sprawy Nr 2/2023/127 W numerze: sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych informacje w sprawie podwyżek w ochronie zdrowia struktura i zadania samorządu Dzień pielęgniarki i Położenej – obchody w Koszalinie i Szczecinku stomia – bez tajemnic Andaluzja oczami Moniki Ligockiej i wiele innych Zapraszamy do lektury http://oipip-koszalin.org/biuletyn/

Odeszła Edyta Guta – Przewodnicząca ORPiP w Przeworsku

Z głębokim smutkiem i żalemprzyjęliśmy wiadomość o odejściu wspaniałej PrzewodniczącejPodkarpackiej Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych w Przeworsku Ś.P. Edyty Gutyktóra odchodząc 18 lipca 2023 r.pozostawiła niezatarte śladywśród pielęgniarek i położnych. Ś.P. Edyta Gutapełniła wiele zaszczytnych funkcji i róldla naszej społeczności: Członka NaczelnejRady Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącej PodkarpackiejOkręgowej RadyPielęgniarek Położnychw Przeworsku VIII kadencji oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności ZawodowejVI … Czytaj dalej

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

PRZYRZECZENIE Z szacunkiem i dumą przyjmuję nadany mi tytuł zawodowy pielęgniarki, położnej i uroczyście przyrzekam:  Sprawować profesjonalną i troskliwą opiekę nad zdrowiem i życiem ludzkim na każdym jego etapie. Promować zdrowie, zapobiegać chorobom, pielęgnować chorych, uczestniczyć w procesie terapeutycznym, przeciwdziałać cierpieniu i łagodzić jego skutki, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Nieść pomoc każdemu człowiekowi, w … Czytaj dalej

Nowy numer biuletynu Nasze Sprawy 1/2023/126

Zapraszamy do lektury najnowszego biuletynu nasze sprawy Nr1/2023/126 W numerze: sprawozdania z Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w Koszalinie sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie Kodeks Etyki Pielęgniarek i Położnych Szkolenia dofinansowane ze środków UE w OIPiP w Koszaline Depresja – zmora naszych czasów i wiele innych. Zapraszamy do lektury http://oipip-koszalin.org/biuletyn/

Opinia RPWDL

Korespondencja z NIPiP w sprawie określenia właściwej izby pielęgniarek i położnych, do której powinna wpisać się pielęgniarka, położna, która chce dokonać wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Opinia 1 Opinia 2 Opinia 3

Szkolenie – “Kompendium opieki stomijnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów”

Zaproszenie Spotkanie odbędzie się w Siedzibie Izb Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 23.06.2023 w godzinach 10.00 – 13.00 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie zaprasza pielęgniarki na bezpłatne warsztaty pt. “Kompendium opieki stomijnej w zakresie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów”. spotkanie odbędzie się w siedzibie OIPiP w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 190 w godzinach 10.00-13.00. … Czytaj dalej

Sobota – dyżur w ZUS – rozliczenie składki zdrowotnej !

Szanowni Państwo, w sobotę, 20 maja, w godz. 9:00-14:00 –  ZUS pełni dyżur dla  płatników składek, w związku z koniecznością rozliczenia przez płatników składki zdrowotnej. Bardzo Państwa proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród członków. Na salę obsługi klientów zapraszamy płatników,  którzy jeszcze nie złożyli dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2023r. lub mają pytania dotyczące rozliczenia.

Skip to content