Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY OBSŁUGA I PIELĘGNACJA PORTU NACZYNIOWEGO DLA PIELĘGNIAREK – 08 CZERWCA 2024 r.

UWAGA !!!

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie prowadzi nabór na kurs DOKSZTAŁCAJĄCY z zakresu:

OBSŁUGA I PIELĘGNACJA PORTU NACZYNIOWEGO
DLA PIELĘGNIAREK

miejsce odbywania kursu: OIPiP Koszalin

w planowanym terminie:  08 CZERWCA 2024 r. (sobota)

Celem kursu dokształcającego jest nabycie przez pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentem z wszczepionym portem naczyniowym wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na jego bezpieczną obsługę.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu dokształcającego

w kontakcie z wykładowcą wynosi 15 godzin dydaktycznych.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o zgłaszanie się na ww. kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia

smk.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 94 341-11-02 lub 504 246 447

 Z A P R A S Z A M Y

Skip to content