Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 19.06.2023 r.

Skip to content