Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Stowarzyszenie „Erudycja” z Olsztyna, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rozpoczyna realizację 3-dniowych szkoleń dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną

Stowarzyszenie „Erudycja” z Olsztyna, na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, rozpoczyna realizację 
3-dniowych szkoleń dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne oraz jego rodziną.

Szkolenia są całkowicie bezpłatne i odbywają się w formie hybrydowej na terenie całej Polski (8h dydaktycznych zajęć teoretycznych w formie zdalnej, 8h dydaktycznych warsztatów w formie stacjonarnej).

Szkolenia skierowane są do:

  • personelu medycznego i niemedycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych (min. lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, pracownicy rejestracji, pracownicy ochrony, itp.).

Uczestnikom szkoleń zostaną zapewnione bezpłatnie:

  • materiały szkoleniowe
  • podczas warsztatów: wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdów i nocleg dla osób spoza miejsca szkolenia
  • dostęp do tłumacza języka migowego i/lub asystent osoby niepełnosprawnej (w przypadku uprzednio zgłoszonej potrzeby).

Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres:

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja”, ul. Staromiejska 15 lok. 2, 10-017 Olsztyn.

Równocześnie, zeskanowany formularz można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: erudycja@tlen.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.stowarzyszenie-erudycja.pl

Szkolenie stanowi realizację zadania pod nazwą Szkolenia dla personelu mającego kontakt 
z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną, w ramach Zadania 2 Podnoszenie kompetencji kadr medycznych i innych specjalistów uczestniczących w realizacji działań profilaktycznych na rzecz opieki psychiatrycznej, Celu Operacyjnego 3 Promocja zdrowia psychicznego Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025.

Skip to content