Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rządowy projekt o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 25 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content