Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów:

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, Prawo wykonywania zawodu położnej,
  • Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • Ograniczone prawo wykonywania zawodu położnej

    Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie do dnia 5 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org
Skip to content