Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie w terminie do  21 lipca 2022 r. na adres; izba@oipip-koszalin.org

Skip to content