Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na
rok 2023.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 6 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content