Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 10 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content