Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 16 sierpnia 2022 r.
na adres: izba@oipip-koszallin.org

Skip to content