Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie
w terminie do 16 sierpnia 2022 r. na adres: izba@oipip-koszallin.org

Skip to content