Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia MinistraZdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego wzakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozamioraz pokrewnymi im rasopatiami.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załaczoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 12 sierpnia 2022 r.
na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content