Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie recept.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 18 lipca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content