Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Konsultacje ws. wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru dokumentu “Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”. Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do do 11 lipca 2022 r.

na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content