Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 18 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

 

Skip to content