Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej
rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 18 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content