Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Ankieta potrzeb szkoleniowych dla programu zapobiegania zachowaniom samobójczym

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy ankietę potrzeb szkoleniowych, przygotowaną przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w ramach Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym – zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.

Ankieta jest skierowana do profesjonalistów systemu ochrony zdrowia, dla których w kolejnych miesiącach będziemy organizować specjalistyczne szkolenia służące rozwojowi kompetencji w zakresie prewencji zachowań samobójczych.

Zachowania samobójcze to narastający problem zdrowia publicznego. Podejmowanie działań przez nas wszystkich – instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe, służby publiczne oraz wszystkich ludzi dobrej woli – jest koniecznością, zwłaszcza w sytuacji, w której badania pokazują pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków, do czego przyczynia się m.in. pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie, postępujące zmiany klimatyczne i ryzyko kryzysu gospodarczego, co może przełożyć się na dodatkowy wzrost wskaźników samobójstw.

Link do ankiety online: https://forms.gle/sWBZAbhsbpnmUSQS7

Link do ankieta pdf – pobierz

Termin odsyłania wypełnionej ankiety upływa we środę 19 października 2022 roku.

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: szkolenia.biurozzs@ipin.edu.pl

Z wyrazami szacunku,

Dr Anna Baran i Marta Pawłowska MBA

Liderki Zespołu Badawczego Programu NPZ

Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom

Skip to content