Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt ustawy przedstawiony o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym

 

Projekt ustawy przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o Funduszu Medycznym.
Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 7 listopada 2022 r.

Skip to content