Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej: “Wykonywanie protez kończyn dolnych metodą podciśnieniową”

Opinię nt. społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia ww. kwalifikacji rynkowej do ZSK 
zgodnie z załączonym formularzem, w terminie do dnia 4 lipca 2022 r. przesłać na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content