Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 21 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content