Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw oraz propozycję uwag.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 11.04.2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content