Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 10 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

 

Skip to content