Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków
finansowych dla uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra właściwego
do spraw zdrowia.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie do 6 maja 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content