Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji.
Uwagi lub brak uwag proszę o przesłanie w terminie do 1 sierpnia , do godz. 10.00.,  na adres e-mail: izba@oipip-koszalin.org
Skip to content