Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych.
Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w termine do 19 sierpnia 2022 r.

Skip to content