Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą proszę o przesłanie w terminie  do 20 sierpnia 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content