Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt dokumentu pn. “Zakres wsparcia zmian struktury organizacyjnej szpitali powiatowych w zakresie opieki długoterminowej lub geriatrycznej na poziomie lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Projekt dokumentu pn. “Zakres wsparcia zmian struktury organizacyjnej szpitali powiatowych w zakresie opieki długoterminowej lub geriatrycznej na poziomie lokalnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – miernika DL2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabelą prosze o przesłanie na adres: izba@oipip-koszalin.org w terminie do 9 marca 2023 r.

Skip to content