Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Zaproszenie na II Ogólnopolską Konferencję w PWSZ Głogów – 19-20.04.2023

Szanowni Państwo

w imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji zapraszam do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt.:

„Pielęgniarki i pielęgniarstwo dla zdrowia nas wszystkich”

organizowanej przez Instytut Medyczny PWSZ w Głogowie, Koło Naukowe PTP nauczycieli akademickich przy PWSZ w Głogowie, Studenckie Koło Naukowe PTP przy PWSZ w Głogowie w dniach 19-20 kwietnia 2023 r.

W załączeniu przesyłam komunikat dotyczący organizowanej Konferencji, formularz zgłoszeniowy i klauzulę ROD. Zachęcam do składania zgłoszeń.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o umieszczenie komunikatu o konferencji na Waszej stronie internetowej.

Z poważaniem

dr n. med. Edyta Kędra

z-ca Dyrektora IM PWSZ w Głogowie

Przewodnicząca Instytutowej i Kierunkowej

Komisji ds. Wewnętrznej Oceny Jakości Kształcenia

w Instytucie Medycznym PWSZ w Głogowie

e-mail: e.kedra@pwsz.glogow.pl;

tel.: 881 321 341

Warte poznania:

http://pwsz.glogow.pl/

https://www.facebook.com/PWSZwGlogowie

Skip to content