Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Dokument Strategia Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027.

Dokument Strategia Centrum e-Zdrowia na lata 2023-2027.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela prosze o przesłanie w terinie do 22 grudnia 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content