Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Wniosek o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji rynkowej: “Prowadzenie selektywnej i wskazującej profilaktyki w zakresie używania substancji psychoaktywnych i zaburzeń behawioralnych”

Opinię nt społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia ww. kwalifikacji rynkowej do ZSK zgodnie z załaczonym formularzem prosze o przesłanie w terminie do 19 czerwca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org.

Skip to content