Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Studia podyplomowe Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam Członków Państwa Izby do wzięcia udziału w dwusemestralnych studiach podyplomowych “Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi”.Rekrutacja trwa do 07 lutego 2022 r. i jest prowadzona przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Analiza danych i zarządzanie badaniami klinicznymi – Pomorski Uniwersytet Medyczny (pum.edu.pl). Studia uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Zdrowia w ramach projektu “Procuratio – rozwój osób wykonujących czynności administracyjne i zarządcze w systemie ochrony zdrowia”.  Adresowane są do kandydatów spełniających kryteria: Przynależność do grupy zawodowej:

  • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych lub
  • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi i indywidualnymi praktykami medycznymi lub
  • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje admin., np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe lub
  • pracownicy NFZ lub
  • pracownicy organów założyciel. podmiotów leczniczych tj. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni medycznych (pracownicy administracji), ministerstw, urzędów wojewódzkich, centralnych urzędów admin. rządowej (wyłącznie pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za nadzór nad utworzonymi przez ten organ podmiotami leczniczymi), lub
  • konsultanci krajowi i wojewódzcy.

Miejsce zamieszkania:

  • zamieszkujący w województwach: Zachodniopomorskie lub Lubuskie lub Kujawsko-Pomorskie.

Studia realizowane będą w systemie niestacjonarnym (15 zjazdów w soboty i niedziele) począwszy od 26 lutego, do 17 grudnia 2022 r. 

Skip to content