Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej

Rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie  do 10 lutego 2023 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content