Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 10 marca 2022 r. na adres: izba@oipip-koszalin.org

OSR

Pobierz (.doc)

Tabela

Pobierz (.xlsx)

Skip to content