Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Niższa cena na szkolenie z POZ

Zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej spowodują większą dostępność dla pacjentów, jak również większą mobilizację i konieczność prawidłowej organizacji pracy w POZ. Lekarze POZ dostali możliwość kierowania pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne w celu skrócenia ścieżki pacjenta do specjalisty. Coraz mocniej podkreśla się również rolę koordynowanej opieki nad pacjentem. Na szkoleniu przeanalizujemy proponowane programy profilaktyczne dla pacjentów. Omówimy, na co ma być przeznaczony budżet powierzony oraz w jaki sposób prawidłowo go realizować. Przyjrzymy się poradom pielęgniarskim i nowemu sposobowi rozliczania. Wskażemy, jakie zadania powinien mieć koordynator POZ, który jest ważnym ogniwem w całym procesie. Od 1 listopada 2022r. zostaną poszerzone zadania koordynatora o wsparcie pacjenta w chorobach przewlekłych.

Skip to content