Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie oraz projekt ustawy o krwiodawstwie
i krwiolecznictwie.

Skip to content