Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

WITAMY NA STRONIE
OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W KOSZALINIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Uwagi lub brak uwag zgodnie z załączoną tabela proszę o przesłanie w terminie do 8 listopada 2022 r. na aadres: izba@oipip-koszalin.org

Skip to content